CONSILIER PRIVIND ORIENTAREA IN CARIERĂ

Starea actuală
Nu sunteți înscris
Preț
600 RON

Nu sunteți înscris la acest curs.

(cursul se va desfășura online/fizic + examenul final se va susține fizic)

Pret: 650 lei + 100 lei examen

Durata: 180 de ore

Vizează dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor participanților privind realizarea activităților specifice de orientare in carieră. Cursul se adresează specialiștilor și personalului din resurse umane, recruterilor, managerilor, psihologilor, pedagogilor, consilierilor, consilierilor școlari, formatorilor. 

Cursurile vor incepe la formarea grupei de minim 15 persoane.

Studii minime pentru inscriere la curs:studii de licență

Cursurile in format fizic se vor desfășura in incinta Universității Tomis Constanța sau in locația beneficiarilor, in funcție de numărul cursanților ce provin din aceeași unitate.

Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire.

Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți.

Documente necesare inscrierii

 • Cerere de înscriere tip
 • Copii după:
  1. Cartea de identitate
  2. Certificat de naștere
  3. Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui
  4. Diplomă de licență
  5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru studii
  6. Dovada de plată a taxei de inscriere – 100 lei din contravaloarea cursului (contul bancar al Asociației V.I.S. este RO 21 CARP014000884198 RO01 deschis la Banca Carpatica Constanta, CIF 32801570)

Plata pachetelor de cursuri propuse se poate efectua in 3 rate.

Achizitionarea cursurilor se poate face si prin SEAP!

Înscrierile se pot face:

– online pe adresa: asociatia.vis@gmail.com

– telefonic la numerele: 0723.369680