INFIRMIERĂ

Starea actuală
Nu sunteți înscris
Preț
900 RON

Nu sunteți înscris la acest curs.

Cursul și examenul final se vor desfășura fizic

Preț: 1300 lei + 100 lei examen (plata se poate efectua in 3 rate)

Durata: 5,5 luni

Se adresează persoanelor care doresc să se califice în domeniul sanitar şi să obţină un certificat cu recunoaştere profesională naţională şi internaţională, care permite angajarea în unităţile sanitare publice şi private din sectorul sanitar, dar și in țări UE.

Studii minime pentru inscriere la curs: invățământ obligatoriu (8-10 clase).

Cursurile in format fizic se vor desfășura in incinta Universității Tomis Constanța sau in locația beneficiarilor, in funcție de numărul cursanților ce provin din aceeași unitate.

Achitarea integrală a taxei de școlarizare și completarea cu toate actele necesare dosarului de cursant până la finalizarea cursului este o condiție obligatorie pentru intrarea în examenul de absolvire.

Certificatele/diplomele de absolvire/calificare se ridică individual de către absolvenți.

Documente necesare înscrierii

 • Cerere de înscriere tip
 • Copii după:
  1. Cartea de identitate
  2. Certificat de naștere
  3. Certificat de căsătorie (în cazul schimbării numelui
  4. Diplomă de licență
  5. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie al candidatului, din care să rezulte că este sănătos clinic și apt pentru studii
  6. Dovada de plată a taxei de inscriere – 100 lei din contravaloarea cursului (contul bancar al Asociației V.I.S. este RO 21 CARP014000884198 RO01 deschis la Banca Carpatica Constanta, CIF 32801570)

Plata pachetelor de cursuri propuse se poate efectua in 3 rate.

Achizitionarea cursurilor se poate face si prin SEAP!

Înscrierile se pot face:

– online pe adresa: asociatia.vis@gmail.com

– telefonic la numerele: 0723.369680