Managementul calității la nivelul invățământului preuniversitar pentru creșterea sustenabilității actului educațional

Starea actuală
Nu sunteți înscris
Preț
350 RON

Cursul are 20 credite si este autorizat prin OMEC nr. 6053/23.11.2020

Nu sunteți înscris la acest curs.

Preț: 350 lei

Cursul este structurat în şase sectiuni, legate prin argumentaţia sistematică asupra mecanismelor de asigurare a calităţii în sistemul preuniversitar. 

Sectiunea 1 – este definit conceptul de calitate şi sunt prezentate informaţii actuale despre conceptul şi practicile de management al calităţii. Abordarea problematicii integrităţii morale, a onestităţii profesionale şi calităţii în educaţie ca aspecte de viaţă profesională.  

Sectiunea 2 – se referă la standardele privind calitatea în învăţământul preuniversitar. Aducerea în discuţie a preocupărilor europene privind orientarea spre calitate în învăţământul preuniversitar permite clarificarea criteriilor şi standardelor naţionale în domeniu. Capitolul continuă cu prezentarea cadrului legislativ al României în domeniul calităţii în educaţie şi cu analiza prevederilor documentelor naţionale privind managementul calităţii. 

Sectiunea 3 – se referă la principiile şi abordările privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar: orientarea către elevi, orientarea către părinţi şi comunitate. Sunt dezvoltate aspecte relevante care privesc parteneriatul şcoală-familie, şcoală-autorităţi publice locale, şcoală-poliţie, şcoală-unităţi sanitare şi şcoală-agenţi economici. Este descris şi rolul leadership-ului în asigurarea calităţii. 

Sectiunea 4 – debutează cu prezentarea modelelor de management al calităţii, ca formă specială şi responsabilă de conducere. Managementul proceselor educaţionale se referă la entităţi precum: profesorul manager al procesului educaţional, profesorul manager al clasei şi la profesorul diriginte. Este trecută în revistă problematica schimbării şcolii şi raportarea acesteia la vulnerabilităţile generale faţă de abandon scolar, violenta, corupţie.

Sectiunea 5 – expresiile particulare ale managementului calităţii în şcoală. Sunt abordate probleme privind interdependenţa dintre calitate, particularităţile societăţii şi problemele educaţiei, cu trimiteri metodologice importante. 

Sectiunea 6  – sunt abordate aspecte conceptuale şi practice despre rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea calităţii în învăţământul preuniversitar. Ultima parte a capitolului aduce în faţa cursantului setul de documente privind managementul calităţii aflat la dispoziţia managerilor unitatilor de invatamant şi procedurile, ca instrumente de asigurare a calităţii in procesul educativ.

CALENDAR DESFASURARE CURS

DataZiuaNr. ore si PerioadaModul/Disciplină/Temă
17.07.2023Luni5 ore (15:00 – 20:00)Conceptul de calitate
18.07.2023Marti6 ore (14:00 – 20:00)Conceptul de calitate
19.07.2023Miercuri4 ore (16:00 – 20:00)Standarde privind calitatea în învăţământul preuniversitar
20.07.2023Joi4 ore (16:00- 20:00)Standarde privind calitatea în învăţământul preuniversitar
21.07.2023Vineri5 ore (15:00 – 20:00)Standarde privind calitatea în învăţământul preuniversitar
22.07.2023Sambata5 ore (08:00 – 13:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
24.07.2023Luni4 ore (16:00 – 20:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
25.07.2023Marti4 ore (16:00 – 20:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
26.07.2023Miercuri4 ore (16:00 – 20:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
27.07.2023Joi4 ore (16:00 – 20:00)Strategii şi politici privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
28.07.2023Vineri5 ore (15:00 – 20:00)Strategii şi politici privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
29.07.2023Sambata5 ore (08:00 – 13:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
31.07.2023Luni4 ore (16:00 – 20:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
01.08.2023Marti4 ore (16:00 – 20:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
02.08.2023Miercuri4 ore (16:00 – 20:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
03.08.2023Joi4 ore (16:00 – 20:00)Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea
calităţii actului educational
04.08.2023Vineri4 ore (16:00 – 20:00)Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea
calităţii actului educational
05.08.2023Sambata3 ore (09:00 – 12:00)Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea
calităţii actului educational
06.08.2023Duminica2 ore (09:00 – 11:00)Activitati practice
28.08.2023 (16:00) => Evaluare finala – on line sincron.