Managementul calității la nivelul invățământului preuniversitar pentru creșterea sustenabilității actului educațional

Starea actuală
Nu sunteți înscris
Preț
350 RON

Cursul are 20 credite si este autorizat prin OMEC nr. 6053/23.11.2020

Nu sunteți înscris la acest curs.

Cursul este structurat în şase sectiuni, legate prin argumentaţia sistematică asupra mecanismelor de asigurare a calităţii în sistemul preuniversitar. 

Sectiunea 1 este definit conceptul de calitate şi sunt prezentate informaţii actuale despre conceptul şi practicile de management al calităţii. Abordarea problematicii integrităţii morale, a onestităţii profesionale şi calităţii în educaţie ca aspecte de viaţă profesională.  

Sectiunea 2 se referă la standardele privind calitatea în învăţământul preuniversitar. Aducerea în discuţie a preocupărilor europene privind orientarea spre calitate în învăţământul preuniversitar permite clarificarea criteriilor şi standardelor naţionale în domeniu. Capitolul continuă cu prezentarea cadrului legislativ al României în domeniul calităţii în educaţie şi cu analiza prevederilor documentelor naţionale privind managementul calităţii. 

Sectiunea 3 se referă la principiile şi abordările privind asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar: orientarea către elevi, orientarea către părinţi şi comunitate. Sunt dezvoltate aspecte relevante care privesc parteneriatul şcoală-familie, şcoală-autorităţi publice locale, şcoală-poliţie, şcoală-unităţi sanitare şi şcoală-agenţi economici. Este descris şi rolul leadership-ului în asigurarea calităţii. 

Sectiunea 4 Expresiile particulare ale managementului calităţii în şcoală. Sunt abordate probleme privind interdependenţa dintre calitate, particularităţile societăţii şi problemele educaţiei, cu trimiteri metodologice importante. 

Sectiunea 5 debutează cu prezentarea modelelor de management al calităţii, ca formă specială şi responsabilă de conducere. Managementul proceselor educaţionale se referă la entităţi precum: profesorul manager al procesului educaţional, profesorul manager al clasei şi la profesorul diriginte. Este trecută în revistă problematica schimbării şcolii şi raportarea acesteia la vulnerabilităţile generale faţă de abandon scolar, violenta, corupţie.

Sectiunea 6  sunt abordate aspecte conceptuale şi practice despre rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea calităţii în învăţământul preuniversitar. Ultima parte a capitolului aduce în faţa cursantului setul de documente privind managementul calităţii aflat la dispoziţia managerilor unitatilor de invatamant şi procedurile, ca instrumente de asigurare a calităţii in procesul educativ.

CALENDAR DESFASURARE CURS

DataZiuaNr. ore si PerioadaModul/Disciplină/Temă
14.01.2022Vineri4 ore (16:00 – 20:00)Conceptul de calitate
15.01.2022Sambata7 ore (08:00 – 12:00) (13:00 – 16:00) *Conceptul de calitate
21.01.2022Vineri5 ore (15:00 – 20:00)Standarde privind calitatea în învăţământul preuniversitar
22.01.2022Sambata8 ore (08:00 – 12 :00) (13:00- 17:00) *Standarde privind calitatea în învăţământul preuniversitar
28.01.2022Vineri4 ore (16:00 – 20:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
29.01.2022Sambata5 ore (09:00 – 14:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
30.01.2022Duminica5 ore (09:00 – 14:00)Principii şi abordări privind asigurarea calităţii
04.02.2022Vineri4 ore (16:00 – 20:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
05.02.2022Sambata5 ore (09:00 – 14:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
06.02.2022Duminica5 ore (09:00 – 14:00)Interdependenţa dintre calitate, societatea sustenabila
şi problemele educaţiei
11.02.2022Vineri5 ore (15:00 – 20:00)Strategii şi politici privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
12.02.2022Sambata8 ore (08:00 – 12:00) (13:00 – 17:00) *Strategii şi politici privind asigurarea calităţii în
învăţământul preuniversitar
18.02.2022Vineri5 ore (15:00 – 20:00)Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea
calităţii actului educational
19.02.2022Sambata8 ore (08:00 – 12:00) (13:00 – 17:00) *Rolul controlului managerial intern în îmbunătăţirea
calităţii actului educational
20.02.2022 – 04.03.2022 (17:00 – 19:00) => Finalizare si transmitere portofolii.
05.03.2022 (17:00) => Evaluare finala – on line meeting.