4. Predarea – ca management al învăţării

Predarea – ca management al învăţării presupune un ansamblu de  activităţi destinate organizării şi gestionării învăţării. Această abordare are ca suport două paradigme : cea behavioristă şi cea sistemică.

Potrivit modelului behaviorist, a învăţa înseamnă a realiza unele  schimbări în comportament. Aşadar, a preda înseamnă a realiza un complex de funcţii, acţiuni destinate obţinerii schimbărilor dorite:

 • A prevedea ( a planifica, proiecta, programa ) producerea schimbărilor aşteptate;
 • A orienta în direcţia precisă acest demers ( a preciza intenţiile, obiectivele);
 • A stabili natura schimbărilor ( a determina conţinutul lor, al învăţării);
 • A prezenta ( a comunica conţinuturile noi, a propune experienţe noi, a crea ocazii de experimentare)
 • A adapta conţinuturile şi prezentarea lor la caracteristicile psihice şi fizice ale vârstei şi individuale
 • A dirija producerea schimbărilor în direcţia prestabilită, într-o perspectivă mai largă, umanistă
 • A stimula angajarea elevilor în actul învăţării (apel la suportul afectiv – motivaţional)
 • A organiza cu grijă condiţiile care favorizează apariţia schimbărilor vizate şi a coordona influenţele diferiţilor factori;
 • A stimula apariţia şi întărirea schimbărilor prin intermediul unor reglări operative pe bază de feed-back;
 • A controla efectele schimbărilor produse ( a aprecia valoarea şi nivelul rezultatelor învăţării)
 • A evalua şi autoevalua eficacitatea şi eficienţa predării
 • A investiga condiţiile materiale şi psihosociale, soluţiile alternative care să atragă schimbări
 • A inova, a inventa, a contribui în mod creator la îmbunătăţirea procesului de predare – învăţare

Unele acţiuni de mai sus sunt premargătoare actului predării în sine  pentru că aria acesteia nu trebuie restrânsă doar la ceea ce se petrece în clasă. Astfel, predarea este o problemă de gestiune a învăţării şi presupune o adaptabilitate la situaţiile de instruire şi o interogaţie cu privire la impactul conţinuturilor predate elevilor, la rezonanţa educativă a instrucţiei. « A preda înseamnă a produce sau a preîntâmpina unele transformări în fiinţele umane, a păstra şi intensifica unele calităţi fizice, intelectuale, ale caracterului şi a înlătura trăsăturile nedorite » ( J. Devitz )

2 Potrivit paradigmei sistemice, predarea este o activitate complexă de articulaţie sau de punere în relaţie optimă a diverselor variabile de ordin epistemologic ( conţinuturile ) cu cele psihologice, cu interacţiunile sociale, cu dimensiunile tehnice ale instruirii ( aspectele de ordin metodologic ).