Despre noi

Împreună, pentru o societate mai bună

Studiile arată că violența domestică are un impact major asupra custodiei copilului într-un caz de divorț
Violența domestică este o epidemie în timpul unei carantine

Descrierea
activitatii asociatiei

Asociatia “VIITOR-INTEGRITATE-SUCCES (VIS)” s-a infiintat in anul 2014, cu scopul crearii si consolidarii capacitatilor de dezvoltare durabila a comunitatilor,  initierea, promovarea si implementarea programelor educative, cultural-stiintifice de invatamant, a valorilor civice si umanitare, implementarii unor strategii şi procese de prevenţie, limitare sau îndepărtare a efectelor temporare sau permanente ale situaţiilor care contribuie la excluziunea socială, reducerea sărăciei, îmbunătăţirea condiţiilor de trai, capacitarea comunităţilor în procesul de luare a deciziilor, punand accent pe implicarea femeilor şi a tineretului din zona rurală si urbana, a grupurilor defavorizate, precum si implicarea tuturor persoanelor din zona rurala si urbana, în scopul acumularii si transmiterii cunostintelor, formării si sustinerii calitătilor de lider si cresterea unor generatii ce vor perfectiona managementul resurselor cultural – traditionale si care asigura dezvoltarea durabilă a comunitatii.

Activitate.

Asociatia Viitor Integritate Succes este afiliata la “Reteaua pentru prevenirea si combaterea violentei împotriva femeilor”  în cadrul căreia s-a implicat în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violentei de gen si al combaterii discriminării pe criterii de gen in proiectul “ Dezvoltarea si consolidarea retelei pentru prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor”; Finantator: Fondul ONG in Romania, EEA GRANTS; derulat  in perioada 1 martie 2015 – 30 aprilie 2016, (http://violentaimpotrivafemeilor.ro/membri-actuali)

Deasemenea, Asociatia VIS are incheiat un Protocol de colaborare cu Inspectoratul Judetean de Politie Constanta  ( Nr 72740/ 26.04.2018) pentru prevenirea, combaterea, interventia, monitorizarea si raportarea cazurilor de violenta domestica la nivelul judetului Constanta

 

Asociatia VIS este furnizor acreditat de Autoritatea Natională pentru Calificări pentru cursuri de formare în specializări precum: Competenţe Antreprenoriale, Mecanic Vulcanizator, Lucrator in Electromecanica  Activeaza in zona antreprenoriatului, deservind o gama larga de clienti, de la IMM-uri pana la   institutii din sectorul public.

 

Asociatia VIS este acreditata ca furnizor de servicii sociale din anul 2016.

Membrii Asociației VIS

Membrii Asociatiei VIS au participat in diverse proiecte cu finantare nerambursabila fie ca:

formatori in proiectele:

Proiectul POSDRU, FSE Axa 6.1proiect POSDRU „Competent si ocupat pe piata muncii: ID -146180 – Baia Mare; 2015

Proiectul POSDRU, ID – 185/6.2/S/155229 „Vulnerabili Redivivus” – Bucuresti; 2015

Proiectul POSDRU „Com – Form, o societate mai performanta prin dezvoltarea capitalului uman” ID 182/23/S/154732- Constanta; 2015

 

– consilieri

2012-2013 Expert vocational – proiect Posdru/90/2.1/S/63742” VIAVocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional” Constanta;

 

consultanti

Scriere si managementul implementarii prin PNDR

” Modernizare strazi de interes local in comuna Casimcea ,judet Tulcea”; Valoare proiect – 1.419.250 lei

“Achizitie de echipamente şi utilaje agricole la S.C. Toporaşul Verde S.R.L.”. Valoare proiect – 1.686.912 lei

Numerele vorbesc

7+

Proiecte

2+

Orașe

12+

Parteneri

100+

Studenți