Toate cursurile

Acum, putem depăși orice bariera prin susținerea cursurilor și online . Suntem la un click distanță de Dvs!!

350 RON

Managementul calității la nivelul invățământului preuniversitar pentru creșterea sustenabilității actului educațional

Cursul este structurat în şase sectiuni, legate prin argumentaţia sistematică asupra mecanismelor de asigurare a calităţii în sistemul preuniversitar.

Cursul are 20 credite si este autorizat prin OMEC nr. 6053/23.11.2020

Vezi mai mult...

0% Completat
0/7 Pasi

250 RON

EDUCAȚIA – PREMISĂ PENTRU DEZVOLTAREA DURABILĂ A SOCIETĂȚII

Educația de calitate se realizează doar dacă sunt luate în considerare mai multe aspecte: educația formală, infrastructura, rata de părăsire timpurie și rata de abandon, educația pe tot parcursul vieții, finanțarea, educația pentru dezvoltare durabilă, dar și reformele.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi

500 RON

MANAGER DE PROIECT

Se adresează tuturor celor care doresc să dobândească abilități și deprinderi esențiale in coordonarea unui proiect sau a unei afaceri, indiferent de domeniul de activitate (inclusiv pentru fonduri europene).

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi

600 RON

CONSILIER PRIVIND ORIENTAREA IN CARIERĂ

Vizează dezvoltarea cunoștințelor și aptitudinilor participanților privind realizarea activităților specifice de orientare in carieră.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi

500 RON

MEDIATOR ȘCOLAR

Mediatorul şcolar acţionează ca agent al comunităţii în relaţie cu şcoala, reprezintă comunitatea în şcoală şi şcoala în cadrul comunităţii.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/4 Pasi

900 RON

INFIRMIERĂ

Se adresează persoanelor care doresc să se califice în domeniul sanitar şi să obţină un certificat cu recunoaştere profesională naţională şi internaţională, care permite angajarea în unităţile sanitare publice şi private din sectorul sanitar, dar și in țări UE.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi

150 RON

BULLYING ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL – PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI PSIHOLOGICE

Cursul cuprinde o bază teoretică legată de înțelegerea fenomenului și a triadei care necesită intervenție din partea profesionștilor și o colecție de instrumente de lucru direct cu copiii, aplicabile atât la nivel individual cât și la nivel de grup, în vederea analizei, prevenirii și contracarării efectelor datorate bullyingului.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi

680 RON

REFERENT RESURSE UMANE

Cursul își propune să dezvolte abilități și competențe pentru gestionarea eficientă a resurselor umane, cu impact major asupra dezvoltării organizațiilor.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/4 Pasi

550 RON

CONTABIL

Contabilul tine evidenta contabila a operatiilor financiare ale unei intreprinderi, in conformitate cu principiile generale ale contabilitatii; verifica calitatea si dimensiunile materiilor prime si materialelor, exactitatea documentelor si operatiilor contabile referitoare la incasari si varsaminte si a altor operatiuni financiare.

Vezi mai mult...

0% Completat
0/0 Pasi